CHÂN MÁY MỀM

Hiển thị:

CHÂN MÁY MỀM VETUS HY230

Chân máy mềm Vetus HY230 dùng cho động cơ tàu thủy từ 100-170HP..

CHÂN MÁY MỀM VETUS K100V

Chân máy mềm Vetus K100V dùng cho động cơ tàu thủy từ 20HP-80HP..

CHÂN MÁY MỀM VETUS K35V

Chân máy mềm Vetus K35V dùng cho động cơ tàu thủy từ 6-20HP..

CHÂN MÁY MỀM VETUS LMX500

Chân máy mềm Vetus LMX500 dùng cho động cơ tàu thủy từ 170HP-480HP..

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 Trang)