HỆ LÁI CHO MÁY OUTBOARD

Hiển thị:

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 125HP

Bộ lái thủy lực cho máy Outboard 125 HP từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 20 HB - 22008042. Xi lanh Outboard VHM EX 125 HP - 22033333. Ống thủy lực 6mm dài 10m4. Đầu kết nối5. Bộ chiết rót dầu6. Vô lăng Vetus..

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 175HP

Bộ lái thủy lực cho máy Outboard 175 HP từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 26 HB - 22009482. Xi lanh Outboard VHM EX 175 HP - 22033343. Ống thủy lực 8mm dài 10m4. Đầu kết nối 1/4 BSPP TS85. Bộ chiết rót dầu6. Vô lăng Vetus..

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 225HP

Bộ lái thủy lực cho máy Outboard 225 HP từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 26 HB - 22009482. Xi lanh Outboard VHM EX 225 HP - 22033353. Ống thủy lực 8mm dài 10m4. Đầu kết nối 1/4 BSPP TS85. Bộ chiết rót dầu6. Vô lăng Vetus..

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 350HP

Bộ lái thủy lực cho máy Outboard 350 HP từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 30 HB - 22009502. Xi lanh Outboard VHM EX 3500 - 22035723. Ống thủy lực 8mm dài 10m4. Đầu kết nối 5. Bộ chiết rót dầu6. Vô lăng Vetus..

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 7000 - 350 HP

Bộ lái thủy lực cho 2 máy Outboard 3500 HP xoay chiều từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 26 HB - 22009482. Xi lanh Outboard VHM EX 3500 HP - 22035723. Thanh nối 2 máy 350 PRO dài 580-810mm4. Ống thủy lực 8mm dài 12m5. Đầu kết nối 6. Bộ chiết rót dầu7. Vô lăng Vetus..

BỘ LÁI THỦY LỰC CHO MÁY OUTBOARD 80HP

Bộ lái thủy lực cho máy Outboard 80 HP từ Lecomble & Schmitt của Pháp bao gồm:1. Bơm thủy lực 20 HB - 22008042. Xi lanh Outboard VHM EX 80 HP - 22033153. Ống thủy lực 6mm dài 10m4. Đầu kết nối5. Bộ chiết rót dầu6. Vô lăng Vetus..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)